Objektif 5S

1
Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, kemas, selamat dan ceria.
2
Mewujudkan budaya kerja yang sistematik, efisen dan produktif.
3
Menggalakkan amalan kerja berpasukan dan saling bekerjasama melalui aktiviti kaizen.
4
Meningkatkan tahap keselesaan pelanggan terhadap persekitaran pejabat.
5
Meningkatkan usaha penambahbaikan persekitaran pejabat secara konsisten.
6
Memastikan produk dan perkhidmatan dapat dihasilkan/dilaksanakan dengan lebih cepat, efisen dan berkualiti.

Konsep 5S

Amalan Pertama

Amalan Ketiga

Image

Amalan Kedua

Amalan Keempat