FUNCTION

   CUSTOMER SERVICE & SUPPORT (CSS)    CUSTOMER SERVICE & SUPPORT (CSS)
 • Mengurus kad pintar, “video conference”, acara Universiti, “live streaming” dan “smart classroom”

 • Mengurus perkhidmatan sokongan pelanggan, makmal dan bilik/dewan kuliah di zon-zon yang telah ditetapkan

 • Mengurus aduan khidmat pelanggan melalui kaunter, hotline, emel, dan media sosial serta “Trouble Ticket”

   COMPUTING, SYSTEMS & OPERATION (CSO)    COMPUTING, SYSTEMS & OPERATION (CSO)
 • Mengurus perkhidmatan komputer, emel, storan, pelayan (server) dan pusat data.

 • Mengurus perkakasan (PC, Notebook, Biometrics & Door Access), perisian, pelesenan, dan sistem IT Asset Management

 • Mengurus pelayan (server), Virtualization, pangkalan data (database) dan Identity Management

   UNIVERSITY INFORMATION SYSTEM (UIS)    UNIVERSITY INFORMATION SYSTEM (UIS)
 • Mengurus sistem pentadbiran akademik, pengajaran & pembelajaran, kecerdasan perniagaan (BI), aplikasi mobile, UUM Portal, eManagement, e-Convo dan eVote.

 • Mengurus hal ehwal laman web UUM dan semua jabatan, multimedia, Skim Komputer Pensyarah, myPortfolio, 5S, ISMS, KIK, JQJ, latihan dan hebahan perkhidmatan UUMIT
   NETWORK, MONITORING & SECURITY (NMS)    NETWORK, MONITORING & SECURITY (NMS)
 • Mengurus rangkaian, WiFi, CCTV, ITOC, sekuriti, SLA dan insiden

 • Mengurus infrastuktur ICT supaya bebas dari sebarang ancaman keselamatan siber

   ADMINISTRATION & FINANCE (AF)    ADMINISTRATION & FINANCE (AF)
 • Mengurus hal ehwal pentadbiran UUMIT, bajet dan perolehan