Logo 5S

Image
Bentuk Bulatan

Memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan. Perkataan 5S merujuk kepada semua amalan di dalam 5S. Perkataan UUMIT dibawahnya menunjukkan nama jabatan.