Objektif
1
Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, kemas, selamat dan ceria.
2
Mewujudkan budaya kerja yang sistematik, efisen dan produktif.
3
Menggalakkan amalan kerja berpasukan dan saling bekerjasama melalui aktiviti kaizen.
4
Meningkatkan tahap keselesaan pelanggan terhadap persekitaran pejabat.
5
Meningkatkan usaha penambahbaikan persekitaran pejabat secara konsisten.
6
Memastikan produk dan perkhidmatan dapat dihasilkan/dilaksanakan dengan lebih cepat, efisen dan berkualiti.

 

Contact Us

 

UUM Information Technology (UUMIT),
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok,
Kedah, MALAYSIA
Tel: +604928 6666   Fax: +604928 2343

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

fb  youtube  googleplus

 

 

Office Hours

Sunday-Wednesday: 8.00 am to 5.00 pm
Thursday: 8.00 am to 3.30 pm
Lunch Time: 1.00 pm to 2.00 pm
Weekend (Friday & Saturday): Closed

 

 

 

Our Location