• +604 928 6666
  • itservices@uum.edu.my
  • Sun - Thu 8:00 AM - 5:00 PM (Fri, Sat & Public Holiday Closed)
1
Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, kemas, selamat dan ceria.
2
Mewujudkan budaya kerja yang sistematik, efisen dan produktif.
3
Menggalakkan amalan kerja berpasukan dan saling bekerjasama melalui aktiviti kaizen.
4
Meningkatkan tahap keselesaan pelanggan terhadap persekitaran pejabat.
5
Meningkatkan usaha penambahbaikan persekitaran pejabat secara konsisten.
6
Memastikan produk dan perkhidmatan dapat dihasilkan/dilaksanakan dengan lebih cepat, efisen dan berkualiti.

UUM Information Technology (UUMIT), Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah, Malaysia
Disclaimer | Privacy & Security Policy | Copyright | Sitemap | FAQs | ISO System

Search