facebook

youtube

facebook

youtube

Image
Bentuk Bulatan

Memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan. Perkataan 5S merujuk kepada semua amalan di dalam 5S. Perkataan UUMIT dibawahnya menunjukkan nama jabatan.

UUM Information Technology (UUMIT), Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah, Malaysia
Disclaimer | Privacy & Security Policy | Copyright | Sitemap | FAQs | ISO System

Search