• +604 928 6666
  • itservices@uum.edu.my
  • Sun - Thu 8:00 AM - 5:00 PM (Fri, Sat & Public Holiday Closed)
Image
Bentuk Bulatan

Memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan. Perkataan 5S merujuk kepada semua amalan di dalam 5S. Perkataan UUMIT dibawahnya menunjukkan nama jabatan.

Anak Panah
Warna Merah
Warna Putih
Warna Ungu
Warna Biru
Warna Kuning
Warna Hijau
Warna Jingga

UUM Information Technology (UUMIT), Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah, Malaysia
Disclaimer | Privacy & Security Policy | Copyright | Sitemap | FAQs | ISO System

Search