Berita

 

Lokasi Taman Botani UUMIT terletak di sebelah bangunan utama UUMIT iaitu berhampiran laluan menghala ke Kafeteria Hijau Kuning. Taman Botani ini lebih tertumpu kepada tanaman pokok-pokok herba dan pokok hiasan. Selain daripada itu, projek ini dapat memberi kesedaran kepada staf tentang peranan tanaman herba dan cara-cara pemuliharaannya. Di samping itu, projek ini merupakan aktiviti riadah kepada staf untuk menghilangkan tekanan kerja dan memupuk kerjasama berpasukan di kalangan staf.

 

En. Kamarudin Abdullah selaku Pengarah UUMIT turut menyatakan sokongan beliau dengan turut hadir bersama semasa aktiviti dijalankan. Menurut Puan Hidayati Mohamad Yazid selaku Pengerusi 5S UUMIT, “Pelbagai faedah yang kita sasarkan dari projek Taman Botani ini selain mencantikkan landskap persekitaran UUMIT, projek ini akan memberi nilai tambah kepada inovasi 5S.” Pelaksanaan projek ini melibatkan kos yang minimum kerana anak-anak pokok adalah hasil daripada sumbangan semua staf.

 

Unit Promosi |
UUM Information Technology (UUMIT) | Universiti Utara Malaysia | 06010 UUM Sintok, Kedah | Malaysia |
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Contact Us

 

UUM Information Technology (UUMIT),
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok,
Kedah, MALAYSIA
Tel: +604928 6666   Fax: +604928 2343

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

fb  youtube  googleplus

 

 

Office Hours

Sunday-Wednesday: 8.00 am to 5.00 pm
Thursday: 8.00 am to 3.30 pm
Lunch Time: 1.00 pm to 2.00 pm
Weekend (Friday & Saturday): Closed

 

 

 

Our Location